Reflexzone Therapie, een weldaad voor lichaam en geest


Trakteer een geliefde of uzelf op een ontspannende en weldadige Reflexzone Therapie behandeling!

De meeste mensen zijn zeer tevreden na het ondergaan van een behandeling, en vertellen dat zij zich ontspannen, verfrist en opgewekt voelen.

Velen ontdekken zelfs dat zij beter inzien wat zij moeten veranderen aan hun leefstijl om de kwaliteit van hun leven te verbeteren.

Wat is Reflexzone Therapie?

Dit is geen gewone, klassieke massage!

Toen ik pas begon met het behandelen van mensen in mijn praktijk, merkte ik dat sommige mensen verbaasd en zelfs ietwat teleurgesteld waren dat ze geen "massage" kregen, maar dat er gedrukt werd op vele verschillende punten op de voeten, handen of oren.

Sommige punten deden zelfs een beetje pijn, wanneer er blokkades waren! Dat is de reden waarom ik besloten heb de behandeling af te sluiten met een aanvullende, korte "normale" massage met een prettig ruikende olie. Dit tot grote voldoening van mijn cliënten!

Reflexzone Therapie is het activeren van de natuurlijke genezing van vele (psycho)somatische klachten d.m.v. behandeling van de voeten, handen of oren.

De voet, de hand of het oor kan worden opgedeeld in reflexzones, die elk via energiebanen, ook wel meridianen of nadi’s genoemd, in verbinding staan met de diverse organen, klieren en zenuwen in het lichaam.

Er gaat, door de reflexzones te behandelen, een stimulerende werking naar het corresponderende lichaamsdeel. Zolang de energie goed stroomt, kunnen alle organen, weefsels en cellen in het lichaam energie krijgen, en zullen ze goed functioneren.

Wat gebeurt er als er blokkades in de energiebaan komen?
Zodra er een blokkade in de energiebaan komt, kan de energie niet goed meer stromen. Daardoor kunnen bepaalde organen, die langs de betreffende meridiaan liggen, teveel energie krijgen, en andere organen te weinig. Op die manier kan een orgaan zwak of ziek worden.

Dit is te vergelijken met water dat door de rivier stroomt. Als er niets in de rivier ligt, stroomt het water goed. Maar als er takjes en bladeren in vallen en er een dammetje ontstaat, stroomt het water niet meer goed. Het ene gedeelte van de rivier zal vol water komen te staan, terwijl aan de andere kant van het dammetje de rivier droog kan komen te staan.

Hoe kunnen blokkades in de energiebaan ontstaan?
Daar kunnen diverse oorzaken voor zijn, bijvoorbeeld:

• Verkeerde voeding
• Verkeerde leefgewoonten zoals roken, teveel alcohol, teveel snoep
• Te weinig bewegen
• Verkeerde werkhouding, overbelasting
• Stress: teveel inspanning, te weinig ontspanning
• Negatieve emoties, weggestopte emoties die niet verwerkt zijn
• Aangeboren zwakke plekken
• Etc.De behandeling

Tijdens de behandeling d.m.v. drukpuntmassage worden de voeten afgetast en wordt gekeken waar blokkades in de energiebaan zitten. (Op de handen en de oren zijn deze blokkades nauwelijks merkbaar; de behandeling is echten net zo effectief als op de voeten.)

Deze blokkades zorgen ervoor dat bepaalde organen zwak of ziek worden. Door de zones te behandelen gaat er een stimulerende werking naar het corresponderende lichaamsdeel.

Op deze manier kan het betreffende orgaan zich herstellen, of een zwak orgaan zich versterken.

Holistisch
Dit is een therapievorm, waarbij heel de mens wordt behandeld: lichaam, psyche en ziel. Ook heeft de behandeling invloed op de chakra’s (energieknooppunten in het lichaam). De behandeling is zeer ontspannend.

Bij welke klachten zou Reflexzone Therapie o.a. kunnen helpen?
• Migraine en hoofdpijn
• Menstruatieproblemen
• Nek- en rugklachten
• Hoge en lage bloeddruk
• Stress-gerelateerde klachten
• Spijsverteringsproblemen (in combinatie met voedingsadviezen)
• Verminderde weerstand
• En vele andere ......

Hoe beïnvloedt de behandeling onze psyche?
De behandeling werkt niet alleen zeer ontspannend en kalmerend, maar emoties kunnen de oorzaak zijn van een ziekte, of het gevolg zijn van een ziekte.

Er is ook gelegenheid voor een gesprek, waarbij gekeken wordt naar de mens achter de ziekte. Er wordt gekeken naar de oorzaak van de klacht om deze te kunnen aanpakken.

Door de behandeling kunnen oude emoties bovenkomen om te worden verwerkt en losgelaten. Kan men de emoties niet loslaten, maar stopt men ze opnieuw weg, dan zal in dit geval de behandeling niet helpen.

Ook kan men bijvoorbeeld gaan inzien, dat
• Het werk dat men doet te zwaar is, en dat dat de oorzaak van de klacht is;
• Problemen in de privésfeer de oorzaak zijn, en dat er naar oplossingen gezocht moet worden;
• Men verkeerde leefgewoonten heeft, en dat men gezonder gaat eten, stopt met roken, meer gaat bewegen, enz.

Werkt de behandeling ook preventief?
Ja, bijvoorbeeld:

• Als men problemen heeft rond de menstruatie, kan een behandeling vóór de menstruatie helpen.

• Energieblokkades bouwen zich langzaam op en zijn reeds in de voet te voelen en te behandelen voordat zich een lichamelijke klacht manifesteert. Door de energieblokkades op te heffen, kunnen veel problemen voorkomen worden.

• Men heeft aangeboren zwakke plekken, en wil deze versterken voordat er klachten ontstaan.

• In de familie komen bijvoorbeeld bepaalde klachten voor. Om te voorkomen dat men deze klachten ook krijgt, kan Reflexzone Therapie preventief worden ingezet.

Welke mensen laten zich behandelen met Reflexzone Therapie?
• Mensen, die lichamelijke en/of emotionele problemen hebben, en deze op een natuurlijke manier willen aanpakken

• Mensen, die geen klachten hebben, maar de positieve en preventieve werking van Reflexzone Therapie benutten om problemen te voorkomen (preventief)

• Mensen, die puur voor de ontspanning komen, en omdat het zo lekker is om te ondergaan.

De oorsprong en de geschiedenis van Reflexzone Therapie

Voetreflexzonetherapie werd in het oude Egypte al toegepast; ook andere oude volken kenden en gebruikten voetreflexzonetherapie. In oosterse landen gebruikte men de acupunctuur.

D.m.v. acupressuur kan zonder naalden invloed uitgeoefend worden op bepaalde delen van de voet, waardoor er een stimulerende werking uitgaat naar organen, weefsels en klieren in de rest van het lichaam.

De reflexzones en acupunctuurpunten overlappen elkaar deels.

Reflexzones
Dr. William Fitzgerald verdeelde het lichaam in 10 zones op de voet. Hij constateerde dat als hij druk uitoefende op een bepaalde plek in één zone, dit invloed had op weefsels, organen en klieren die elders in het lichaam in deze zone lagen.

Hij maakte een voetenkaart waar alle zones aangegeven stonden. Vandaar dat men spreekt over Reflexzone Therapie.

Geef een Reflexzone Behandeling cadeau, en laat zien hoeveel je om iemand geeft!Andere ontspannende behandelingen:

Klassieke Massage voor rug, schouders en nek
Stoelmassage
Bach Bloesem Therapie
AromatherapieN.B.: Hoewel deze website nog niet compleet is, wordt hier met hart en ziel aan gewerkt. En met veel plezier! U kunt het ook met Solo Build It!

Wilt u ook doen wat u altijd al wilde? Vertel mensen over uw passie, geef interessante en bruikbare informatie, en verdien hier nog geld mee ook! Klik hier om te lezen hoe!

Of bekijk deze video:


Van "Reflexzone Therapie" naar "Body & Soul Nederlands"

New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.


SBI! Building Income***NIEUW***
Maak en verzend uw eigen Unieke E-Card! GRATIS en GEMAKKELIJK!

Maak een E-Card